Dziś rozmawialiśmy o karach.
Warto karać, czy nie? Co zamiast kary? W jaki sposób zamienić karanie w konsekwentne postępowanie.