Karolina Śliwińska

Karolina Śliwińska

Prezes Stowarzyszenia

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Kierunek: Pedagogika, Specjalność: Praca socjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Od 2008 roku pracuję w szkole specjalnej jako oligofrenopedagog oraz nauczyciel przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa.

Pracuję z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności w swoich zajęciach łączę różne metody i techniki edukacyjno-terapeutyczne wciąż doskonaląc swój warsztat pracy.

Ukończone studia, kursy, szkolenia: – Studia podyplomowe z Przyrody, Biologii i Ochrony Środowiska, – Studia podyplomowe z Edukacji dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego, – Studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii, – Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, – Kurs pierwszej pomocy

Anna Dudzik

Anna Dudzik

Członek Stowarzyszenia

W 2002 r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym, kierunek Pedagogika o specjalizacjach: rewalidacja osób upośledzonych umysłowo i edukacja ustawiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2007 ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna, a w 2011 na tej samej uczelni ukończyłam kierunek: socjoterapia i profilaktyka.

Pracę zawodową ukierunkowaną na edukację,  rewalidację, korekcję i kompensację osób niepełnosprawnych oraz z deficytami rozpoczęłam we wrześniu 2002r. i kontynuuje do dziś.

Cały czas doskonalę swój warsztat pracy. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, komunikacji symbolicznej Bliss oraz metodą behawioralną skierowaną do osób autystycznych. Ponadto uczestniczę w szkoleniach, warsztatach, konferencjach by wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności.

 

Renata Majkowska

Renata Majkowska

Członek Zarządu

Swoją drogę zawodową jako wychowawca, nauczyciel, terapeuta rozpoczęłam w roku 2005. Posiadam dyplom licencjata w zakresie pedagogiki socjalnej z terapią społeczną oraz dyplom magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Oba kierunki kontynuowałam na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie Kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Posiadam również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie gdzie otrzymałam tytuł Tyflopedagoga. W czasie trwania mojej pracy zawodowej podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe kończąc różnego rodzaju kursy. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, dzięki któremu uzyskałam pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Ukończyłam również kurs doskonalący – poziom I i II Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne oraz kurs doskonalący, teoretyczny i praktyczny „Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą”. Kurs ten obejmował alternatywne metody komunikowania się.

 

Iwona Ochenkowska

Iwona Ochenkowska

Członek Zarządu

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku Wydział: Pedagogika, Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Od 2008 roku pracuję w szkole specjalnej jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej.

Pracuję z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności w swoich zajęciach łączę różne metody i techniki edukacyjno – terapeutyczne wciąż doskonaląc swój warsztat pracy.

Ukończone studia, kursy, szkolenia:

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki
Studia podyplomowe z Tyflopedagogiki
Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej (Certyfikat nr 3051)
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”