Karolina Śliwińska

Karolina Śliwińska

Prezes Stowarzyszenia

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku Wydział Edukacyjno-Filozoficzny, Kierunek: Pedagogika, Specjalność: Praca socjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Od 2008 roku pracuję w szkole specjalnej jako oligofrenopedagog oraz nauczyciel przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa.

Pracuję z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności w swoich zajęciach łączę różne metody i techniki edukacyjno-terapeutyczne wciąż doskonaląc swój warsztat pracy.

Ukończone studia, kursy, szkolenia: – Studia podyplomowe z Przyrody, Biologii i Ochrony Środowiska, – Studia podyplomowe z Edukacji dla bezpieczeństwa z elementami zarządzania kryzysowego, – Studia podyplomowe z Resocjalizacji i Socjoterapii, – Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, – Kurs pierwszej pomocy

Anna Dudzik

Anna Dudzik

Członek Stowarzyszenia

W 2002 r. ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym, kierunek Pedagogika o specjalizacjach: rewalidacja osób upośledzonych umysłowo i edukacja ustawiczna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2007 ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna, a w 2011 na tej samej uczelni ukończyłam kierunek: socjoterapia i profilaktyka.

Pracę zawodową ukierunkowaną na edukację,  rewalidację, korekcję i kompensację osób niepełnosprawnych oraz z deficytami rozpoczęłam we wrześniu 2002r. i kontynuuje do dziś.

Cały czas doskonalę swój warsztat pracy. Posiadam uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, kinezjologii edukacyjnej, komunikacji symbolicznej Bliss oraz metodą behawioralną skierowaną do osób autystycznych. Ponadto uczestniczę w szkoleniach, warsztatach, konferencjach by wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności.

 

Iwona Ochenkowska

Iwona Ochenkowska

Członek Zarządu

Jestem absolwentką Akademii Pomorskiej w Słupsku Wydział: Pedagogika, Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Od 2008 roku pracuję w szkole specjalnej jako oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej.

Pracuję z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności w swoich zajęciach łączę różne metody i techniki edukacyjno – terapeutyczne wciąż doskonaląc swój warsztat pracy.

Ukończone studia, kursy, szkolenia:

Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki
Studia podyplomowe z Tyflopedagogiki
Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej (Certyfikat nr 3051)
„Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard”