Lista oczekiwań rodziców i opiekunów odnośnie uczestnictwa w warsztatach