Poznanie się, kontakt, integracja, omówienie norm poprzez wspólne ich wypracowanie z grupą. Tak wyglądało nasze pierwsze spotkanie z cyklu Szkoła dla Rodziców i Opiekunów