Tematem dzisiejszego spotkania było ” Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania ról”
Dzieci uczą się, kierować sobą i organizować swoje zachowanie, ze sposobu, w jaki my, dorośli kierujemy nimi i organizujemy je za pomocą słów. W tym co mówimy do dziecka, powinny więc przeważać pochwała i zachęta. Dzięki nim uwierzy ono w siebie. Mówiłyśmy o tym jak nieświadomie tysiące rodziców, nauczycieli programuje swoje dzieci.
Wchodziłyśmy w role rodziców i ich dzieci.