W obiegowej opinii hazard jest wyłącznie formą rozrywki i spędzania czasu wolnego i tak też jest postrzegany. Ma on jednak mocne podstawy naukowe, a gry w które grywamy i ich zasady opierają się na stricte naukowych zasadach. W związku z tym to, co dawniej pojmowano jako łut szczęścia, czyli wygrana,Continue Reading

Bardzo wiele absolwentów szkół podstawowych oraz ich rodziców przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych losów edukacyjnych bierze pod uwagę „prestiż szkoły”. Czy faktycznie jest to czynnik, który wprost zadecyduje o powodzeniu ucznia na egzaminie maturalnym i z urzędu zapewni mu świetlaną przyszłość? Odpowiedź musi być negatywna. Trudna rekrutacja Prestiżowe szkoły średnieContinue Reading

Nauczyciel odgrywa szczególną rolę w procesie przekazywania wiedzy, kształtowania postaw i umiejętności, które są zawarte w formalnych programach kształcenia przeznaczonych dla uczniów i studentów. Ta szczególna rola zawodowa nauczyciela wymaga spełnienia przez niego kilku podstawowych funkcji. Do najważniejszych należy funkcja dydaktyczna, zwana także funkcją kształcenia. Polega ona na przekazywaniu uczniomContinue Reading

Praca nauczyciela jest bardzo wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Osoby wykonujące ten zawód najczęściej narzekają na problemy laryngologiczne, problemy z kręgosłupem i coraz częściej korzystają z porad lekarzy psychiatrów. Aby nauczyciel mógł się ubiegać o urlop na podratowanie zdrowia musi wykazać się 7-letnim stażem pracy. Jakiś czas temu rząd proponował niekorzystneContinue Reading

„Pedagogika jest niezwykle ważną dziedziną w życiu każdego człowieka, z czego często niestety nie zdajemy sobie sprawy. Jest to jednak dziedzina, którą możemy traktować zarówno jako dziedzinę naukową, jak i dziedzinę praktyczną. Na czym polega ten podział i dlaczego jest on właściwie taki istotny? Co powinieneś wiedzieć przed studiowaniem pedagogikiContinue Reading

Chociaż nauczanie (i uczenie się) trwa praktycznie przez całe nasze życie, prawdą jest również, że to właśnie w fazie niemowlęcej nabiera szczególnego znaczenia, poprzez naukę szkolną. Dlatego też pedagogika koncentruje się przede wszystkim na uczeniu dzieci, choć może również wykraczać poza ten obszar. Pedagogika służy do projektowania metod nauczania studentów,Continue Reading

Telepraca jest już rzeczywistością w wielu domach, na dobre i na złe. I jak każdy nowy nawyk zdolny całkowicie zmienić nasze codzienne życie, poza pozytywnymi aspektami, które może nam przynieść, jest również wyzwaniem do którego musimy się dostosować. Przykłady możliwych źródeł problemów związanych z telepracą to np. większe narażenie naContinue Reading

System edukacji posiada wiele mechanizmów, które mają zapewnić, że wszyscy uczniowie osiągną wyznaczone cele. Jednym z nich jest interwencja edukacyjna. Kiedy mówimy o interwencji edukacyjnej, mamy na myśli szereg działań podejmowanych przez wychowawców, aby uczniowie, którzy są pod ich opieką zdołali zrealizować cele ustalone dla poziomu edukacji, na którym sięContinue Reading

Pedagogika jest nauką, która zajmuje się badaniem i proponowaniem możliwości doskonalenie jednego z filarów na których opiera się każde społeczeństwo: edukacja. Systemy edukacyjne mogą być krytykowane lub kwestionowane, jednak modele nauczania są czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na nasze wartości, wzorce myślenia i sposób w jaki odnosimy się do siebieContinue Reading