Nauka

Najinteligentniejsze osoby w historii

Najinteligentniejsze osoby w historii

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Johann Wolfgang von Goethe, uważany za największego niemieckiego poetę, był dramaturgiem, powieściopisarzem i przyrodnikiem. Jego powieść Wilhelm Meister, która opowiada o procesie samorealizacji bohatera, została uznana za jedną z czterech największych powieści wszech czasów. Szacuje się, że jego IQ wynosiło od 210 do 225 punktów.

Albert Einstein (1879-1955)

Nie sposób odnieść się do postępu i rozwoju nauki, a konkretnie fizyki, nie wspominając o Albercie Einsteinie. Jest on jednym z najważniejszych i najbardziej znanych fizyków w historii nauki.

Wśród wielu innych zasług, przypisuje mu się najbardziej znane na świecie równanie odnoszące energię do masy: energia ciała w spoczynku jest równa masie razy prędkość światła podniesiona do kwadratu, oraz Teorię Względności, w której stwierdza, że prawa fizyki są takie same dla wszystkich obserwatorów. Jego IQ szacuje się na 205 i 225 punktów.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Leonardo da Vinci był artystą o wielu twarzach, znanym ze swojego niezliczonego wkładu w naukę, sztukę i nauki humanistyczne. Niewiele jest obszarów, których da Vinci nie zbadał. Miał bardzo nowatorskie jak na swoje czasy pomysły, był też uważany za inżyniera i wynalazcę. W sztuce malarskiej stworzył wiele dzieł, z których najbardziej znane to Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza i jego słynny rysunek Człowieka Witruwiańskiego. Uważa się, że IQ da Vinci może wynosić od 180 do 220.

Isaac Newton (1642-1727)

Isaac Newton jest znany na całym świecie ze swojego wkładu w naukę i przez wielu uważany jest za największego naukowca wszech czasów, a jego praca była rewolucyjna jak na swoje czasy. Jednym z jego najbardziej znanych i najważniejszych wkładów w rozwój nauki było prawo powszechnego ciążenia. Podobnie jak w przypadku poprzednich autorów, IQ Newtona oszacowano na 190-200. Zajmuje on czwarte miejsce na liście.

James Maxwell (1831-1879)

James Maxwell jest najbardziej znany w dziedzinie fizyki ze sformułowania klasycznej teorii promieniowania elektromagnetycznego, unifikującej po raz pierwszy elektryczność, magnetyzm i światło, co jest uważane za drugą wielką unifikację fizyki. Maxwell jest uważany za trzeciego największego fizyka po Newtonie i Einsteinie. Pojawia się na piątym miejscu listy, a jego IQ jest również bardzo wysokie, szacowane na 190 do 205 punktów.

Inteligencja rozwija się dzięki pasjom i zdrowemu trybowi życia. Zajrzyj na: https://www.pasje.pl/ i znajdź swoje powołanie i hobby.