Nauczyciel odgrywa szczególną rolę w procesie przekazywania wiedzy, kształtowania postaw i umiejętności, które są zawarte w formalnych programach kształcenia przeznaczonych dla uczniów i studentów. Ta szczególna rola zawodowa nauczyciela wymaga spełnienia przez niego kilku podstawowych funkcji. Do najważniejszych należy funkcja dydaktyczna, zwana także funkcją kształcenia. Polega ona na przekazywaniu uczniomContinue Reading

Praca nauczyciela jest bardzo wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Osoby wykonujące ten zawód najczęściej narzekają na problemy laryngologiczne, problemy z kręgosłupem i coraz częściej korzystają z porad lekarzy psychiatrów. Aby nauczyciel mógł się ubiegać o urlop na podratowanie zdrowia musi wykazać się 7-letnim stażem pracy. Jakiś czas temu rząd proponował niekorzystneContinue Reading

System edukacji posiada wiele mechanizmów, które mają zapewnić, że wszyscy uczniowie osiągną wyznaczone cele. Jednym z nich jest interwencja edukacyjna. Kiedy mówimy o interwencji edukacyjnej, mamy na myśli szereg działań podejmowanych przez wychowawców, aby uczniowie, którzy są pod ich opieką zdołali zrealizować cele ustalone dla poziomu edukacji, na którym sięContinue Reading