Bardzo wiele absolwentów szkół podstawowych oraz ich rodziców przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszych losów edukacyjnych bierze pod uwagę „prestiż szkoły”. Czy faktycznie jest to czynnik, który wprost zadecyduje o powodzeniu ucznia na egzaminie maturalnym i z urzędu zapewni mu świetlaną przyszłość? Odpowiedź musi być negatywna. Trudna rekrutacja Prestiżowe szkoły średnieContinue Reading

Telepraca jest już rzeczywistością w wielu domach, na dobre i na złe. I jak każdy nowy nawyk zdolny całkowicie zmienić nasze codzienne życie, poza pozytywnymi aspektami, które może nam przynieść, jest również wyzwaniem do którego musimy się dostosować. Przykłady możliwych źródeł problemów związanych z telepracą to np. większe narażenie naContinue Reading

System edukacji posiada wiele mechanizmów, które mają zapewnić, że wszyscy uczniowie osiągną wyznaczone cele. Jednym z nich jest interwencja edukacyjna. Kiedy mówimy o interwencji edukacyjnej, mamy na myśli szereg działań podejmowanych przez wychowawców, aby uczniowie, którzy są pod ich opieką zdołali zrealizować cele ustalone dla poziomu edukacji, na którym sięContinue Reading