NauczaniePedagogika

Korzyści płynące z powolnego myślenia

Korzyści płynące z powolnego myślenia

Powolne myślenie pozwala rozważyć alternatywne rozwiązania i zastanowić się nad konsekwencjami

Jedną z korzyści płynących z powolnego myślenia, jest fakt, że daje nam ono możliwość wolniejszego przetwarzania informacji, a więc zwracania uwagi na szczegóły, aby móc głębiej zastanowić się nad sytuacją, w której jesteśmy zanurzeni, a więc wyraźniej dostrzec problemy, które mogły się pojawić, a więc móc wziąć pod uwagę różne alternatywy.

Wolne myślenie w tego typu przypadkach pomaga nam również myśleć o konsekwencjach naszych decyzji, a to jest bardzo przydatne, gdy chodzi o wybór alternatywy, co pozwala na przeprowadzenie drobiazgowej i starannej analizy pomysłów.

Wolne myślenie pomaga kontrolować myśli i działania

Kolejną z korzyści płynących z powolnego myślenia jest możliwość, jaką oferuje nam ten sposób kontrolowania własnych myśli, a także zachowań. Dzięki zastosowaniu powolnego myślenia można obserwować i analizować to, co robimy, a także można dokładnie przemyśleć swoje myśli, aby kontrolować oba procesy.

Regulacja swoich myśli i działań oraz ukierunkowanie ich w pożądanym kierunku wymaga celowej i świadomej interwencji, ponieważ konieczna jest ocena i regulacja możliwych zmian i implikacji, jakie mogą wywołać wszystkie tego rodzaju procesy.

Wolne myślenie pomaga w przestrzeganiu zasad

W różnych społeczeństwach i kulturach, w których żyją ludzie, istnieje szereg reguł o charakterze społecznym i/lub prawnym, a także norm; można je postrzegać jako zbiorowy konsensus, który został stworzony i opracowany w celu uregulowania sposobu, w jaki ludzie zachowują się w danym społeczeństwie.

Dlatego też, aby ludzie przestrzegali norm i stosowali się do zasad, konieczne jest stosowanie wolnego myślenia ponieważ, jeśli uciekniemy się do szybkiego myślenia, bardziej prawdopodobne jest, że ludzie zapomną o normach i zasadach, których powinni przestrzegać.

Co więcej, kiedy myślimy powoli i świadomie, oprócz lepszego przestrzegania zasad i respektowania reguł, możemy je również lepiej zrozumieć, będąc w stanie dokładnie przemyśleć i poszukać sensu, który się za nimi kryje. Zastanawiasz się, jak nauczyć się wolniej myśleć? Może Ci w tym pomóc technika mindfulness. Tutaj dowiesz się więcej o mindfulness. 

Wolne myślenie pomaga w korygowaniu błędów i uczeniu się na nich

Kiedy poprawiamy swoje błędy i uczymy się na nich, zyskujemy wielkie korzyści, a jednocześnie zapobiegamy ponownemu wystąpieniu pewnych negatywnych skutków, które mogły być przyczyną popełnienia niektórych błędów. Korygowanie błędów wymaga powolnego trybu myślenia, aby zrozumieć w czym leży problem i w ten sposób uniknąć powtórzenia tej samej sytuacji.