Pedagogika

Systemy myślowe człowieka

Systemy myślowe człowieka

Ludzie często w codziennym życiu mają tendencję do stosowania skrótów myślowych w celu jak najszybszego podejmowania decyzji. Ten zasób był bardzo przydatny do przetrwania w przeszłości i jest całkiem przydatny przy wielu okazjach dzisiaj; jednak nie zawsze wskazane jest szybkie myślenie.

Wśród korzyści płynących z powolnego myślenia możemy wyróżnić między innymi: możliwości refleksji i rozważania różnych alternatyw przy podejmowaniu decyzji, a także zastanawiania się nad konsekwencjami, korygowanie ewentualnych błędów, ułatwianie przestrzegania zasad czy kontrolowanie własnych myśli i działań.

Systemy myślowe człowieka

Istoty ludzkie zwykle uciekają się do stosowania dwóch systemów myślowych podczas podejmowania codziennych decyzji. Jednak mimo stosowania dwóch sposobów myślenia, umysł ludzki ma tendencję do stosowania skrótów myślowych, aby podejmować decyzje jak najszybciej, oszczędzając w ten sposób czas i energię.

Ponadto w dzisiejszych czasach dość często zdarza się, że ludzie muszą cały czas podejmować szybkie decyzje, bo wszystko się ciągle zmienia, więc wymagania rosną, a to czasem nie jest ani łatwe, ani dobre dla zdrowia. W innym z artykułów dowiesz się, kiedy warto sięgnąć po pomoc psychologa.

Podejmując decyzje, ludzie mogą je podejmować na dwa różne sposoby, z których oba mogą być bardzo korzystne w zależności od okoliczności, w jakich każda decyzja musi być podjęta. Dlatego też nie ma jednego systemu myślenia, który byłby lepszy od drugiego, gdyż oba są przydatne; wydaje się jednak, że system szybkiego myślenia jest częściej stosowany w życiu codziennym, choć system myślenia refleksyjnego może przynieść duże korzyści przy wielu okazjach.

Szybkie myślenie daje nam możliwość szybkiego, wręcz automatycznego podejmowania decyzji, dzięki czemu możemy działać przy minimalnym wysiłku. System ten może być bardzo przydatny i skuteczny, ponieważ umożliwia szybkie odpowiedzi bez konieczności podawania zbyt wielu informacji. Istnieje niezliczona ilość codziennych czynności, które można wykonać dzięki systemowi 1: prowadzenie samochodu i automatyczne wykonywanie rutynowych i powtarzalnych zadań, rozumienie prostych zdań i odpowiadanie na nie przy minimalnym wysiłku, szybkie podejmowanie niektórych decyzji na co dzień itd.

Z drugiej strony, uciekanie się do systemu 2, który pozwala nam myśleć wolniej, jest przydatne przy podejmowaniu decyzji, które wymagają z naszej strony więcej uwagi, refleksji i/lub rozważań. To właśnie z tego powodu system ten wymaga większych nakładów energii i wysiłku, przez co ciągłe i długotrwałe korzystanie z niego może być męczące. Natomiast system 2 jest przydatny do wielu różnych zadań: analizowania zachowania w danej sytuacji, sprawdzania prawdziwości argumentu, lepszego poznania osoby, dopilnowania szczegółów itd.