Pedagogika

Jak poprawić myślenie abstrakcyjne?

Jak poprawić myślenie abstrakcyjne?

Złożony umysł człowieka pozwala nam na wykonywanie różnych form myślenia, a myślenie abstrakcyjne jest jednym z nich.

Czym jest myślenie abstrakcyjne?

Procesy umysłowe wchodzące w skład myślenia abstrakcyjnego odnoszą się do tych, których treścią nie są elementy, z którymi człowiek ma do czynienia w danym momencie. Za myślenie abstrakcyjne uważa się również takie, które zmierza do refleksji nad przyczynami lub zasadami leżącymi u podstaw pewnych zjawisk.

Jest to bardzo złożona forma myślenia i stanowi skok jakościowy w porównaniu z myśleniem konkretnym, w którym przedmiot naszych rozważań znajduje się przed nami. Myślenie abstrakcyjne natomiast pozwala na znacznie bardziej rozbudowaną serię rozumowań, które opierają się na nowszych ewolucyjnie strukturach mózgu

Oczywiście, podobnie jak w przypadku innych zdolności umysłowych, nie każdy posiada takie same podstawowe umiejętności w zakresie myślenia abstrakcyjnego. Dobra wiadomość jest taka, że zdolności te można w pewnym stopniu ćwiczyć, realizująć różne zadania, które wymagają myślenia abstrakcyjnego.

Refleksja

Ćwiczenia refleksyjne są bardzo skuteczne, a także bardzo łatwe do przeprowadzenia, ponieważ można je wykonywać, gdy jesteśmy pod prysznicem, gdy jedziemy autobusem, gdy idziemy ulicą lub w każdej sytuacji, w której nasz umysł nie jest aktywny w innym procesie. Wystarczy skupić się na konkretnym temacie i dociekać przyczyn, reperkusji, uczuć jakie w nas budzi itp. Te refleksje nie muszą być aktem indywidualnym. Możemy dyskutować z innymi i wzbogacać się wzajemnie o swoje argumenty oraz zmuszać się do myślenia, aby jasno wytłumaczyć swoje stanowisko i stojącą za nim logikę.

Czytanie

Czytanie jest niewyczerpywalnym źródłem wiedzy, ale także pomaga nam pracować nad abstrakcyjnym myśleniem. Możemy wybierać spośród wielu stylów i gatunków, a tym samym przenosić się w nieskończone sytuacje, które sprawią, że stworzymy w naszej głowie wyimaginowany scenariusz, skłaniający nas do refleksji nad nowymi pomysłami lub wydarzeniami, co w rezultacie będzie najbardziej stymulującym zajęciem dla naszego mózgu. Szukasz inspiracji, co przeczytać? W tym portalu znajdziesz recenzje książek i rekomendacje.

Tworzenie sztuki

Czytanie, podziwianie obrazów czy oglądanie filmów to bardzo wzbogacające zajęcia, ale równie wzbogacające, jeśli nie bardziej, jest bycie samemu autorem tych dzieł. Oczywiście nie każdy posiada umiejętności niezbędne do stworzenia arcydzieła, ale proces tworzenia równie pozytywnie wpływa na nasze abstrakcyjne myślenie, nawet jeśli daleko nam do ekspertów w danej dyscyplinie artystycznej.