Pedagogika

Pedagogika jest dziedziną naukową czy praktyczną?

Pedagogika jest dziedziną naukową czy praktyczną?

„Pedagogika jest niezwykle ważną dziedziną w życiu każdego człowieka, z czego często niestety nie zdajemy sobie sprawy. Jest to jednak dziedzina, którą możemy traktować zarówno jako dziedzinę naukową, jak i dziedzinę praktyczną. Na czym polega ten podział i dlaczego jest on właściwie taki istotny?

Co powinieneś wiedzieć przed studiowaniem pedagogiki

Pedagogikę uważa się za naukę praktyczną z kilku, bardzo ważnych powodów. Otóż pedagogika wypracowała swoje własne metody działania, jednak powstała ona na podstawie innych nauk, które istniały już wcześniej i również zajmowały się człowiekiem. Chodzi tu o takie nauki jak na przykład psychologia. Można więc powiedzieć, iż pedagogika wywodzi się od innych nauk, jednakże sama tworzy swoje własne metody, będące konkretnymi praktykami. Innymi niezwykle istotnymi powodami, dlaczego pedagogikę nazywamy dyscypliną praktyczną, są fakty, iż możemy badać ją jako naukę i prowadzić nad nią różne badania naukowe. Możemy jednak badać ją w sposób praktyczny, aczkolwiek nie chodzi tu o żadne badania naukowe, a raczej o kontakt praktyczny z pedagogiką, na przykład w pracy nauczyciela. Mianowicie można powiedzieć, iż pedagodzy dzielą się między sobą na badaczy stricte naukowych i praktyków, a więc na tych, którzy badają pedagogikę jako dyscyplinę naukową oraz na tych, którzy przenoszą ją do praktyki życia codziennego, a więc między innymi właśnie sami nauczają.”